Uvjeti poslovanja

OSNOVNI UVJETI PRODAJE NA NAŠOJ INTERNET TRGOVINI

Proizvode na našoj Internet trgovini (WEB SHOP-u) mogu kupovati samo osobe starije od 18 godina.
Kupac snosi odgovornost za točnost  unesenih podataka prilikom registracije na našem WEB SHOP-u.
Odgovorni ste za sve poduzete akcije i narudžbe koje su naručene pod vašim podacima.
Cijene svih proizvoda i usluga na našoj Internet trgovini  izražene su u kunama Kn.

NAČINI PLAĆANJA

U našoj internet trgovini naručenu robu možete platiti na više načina:
internet bankarstvom bilo koje banke u Hrvatskoj. Poziv na broj: 00  te broj narudžbe.
virmanom na temelju predračuna (pravne osobe) te uplatnicom u svim bankama, uredima Hrvatske pošte i FINA-e… Poziv na broj: 00  te broj narudžbe.
gotovinom – samo POUZEĆEM prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču HP ili IN-TIME kuriru.

REKLAMACIJE
Važno je da uz svaku reklamaciju bude priložena kopija računa kojeg ste dobili za kupljeni proizvod, jamstveni list ako je izdan i pismeno obrazloženje reklamacije.
Trošak dostave (povrata) reklamacija do našeg skladišta snosi kupac u cijelosti. Proizvode sa vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog priključivanja na krivi napon ili neprikladne upotrebe, uslijed strujnog udara te proizvode bez originalne ambalaže i orginal računa nije moguće zamijeniti u jamstvenom roku.

Na svu LED rasvjetu dajemo vam 1 god. jamstvo osim ako nije drugačije označeno na računu, svi TERMOMONT proizvodi imaju 2 god. jamstvo na elektro-elektroničke dijelove i 5 .god na propuštanaje vodeni dio, a na sve HITACHI toplinske pumpe imate pravo na 3. godišnje tvorničko jamstvo.

ZAMJENA ROBE
Zamjena pogrešno naručene robe je moguća osim u iznimnim slučajevima kada procijenimo da to na bilo koji način ne čini štetu našoj tvrtki. U slučaju da je zamjena robe odobrena od strane ovlaštene osobe prodavatelja, kupac je dužan vratiti neraspakiranu i nekorištenu robu prodavatelju o vlastitom trošku, u roku 14 dana od kupnje, isključivo u originalnoj ambalaži i to na adresu tvrtke uz pismeno obrazloženje.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA

BYGREEN d.o.o. ulaže maksimalne napore da sve  informacije na stranicama internet trgovine www.bygreen.hr drži točnim, ali ne može sto posto jamčiti ispravnost svih prikazanih informacija o proizvodima. Isto tako i fotografije proizvoda ne moraju uvijek u potpunosti odgovarati proizvodima i treba ih shvatiti kao informativnu ilustraciju.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte naš Odjel servis za kupce na tel. 040 500380 ili na e-mail webshop@bygreen.hr

Registracijom ili narudžbom kao GOST KUPAC na stranicama naše internet trgovine potvrđujete da ste u cijelosti upoznati te da prihvaćate ove Uvjete korištenja.

Na uvjete našeg poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača

POVRATI ISPRAVNE ROBE
Prema Zakonu o zaštiti potrošača NN. 41/2014 čl. 57, roba kupljena na daljinu tj. preko WEB SHOP-a (kada se ne radi o osobnom preuzimanju, nego se šalje kurirskom službom)
može se vratiti (kupac o svom trošku) u roku a najkasnije 14 dana od dana primitka,  isključivo u originalnoj ambalaži na adresu tvrtke
BYGREEN d.o.o. , Dr. Ive Kečkeša 1, 40323 PRELOG sa naznakom – POVRAT ROBE.
Uz robu koja udovoljava povratu, obavezno mora biti priložena kopija računa i popunjen Obrazac za Jednostrani Raskid Ugovora,
u suprotnom povrat nećemo biti u mogućnosti obraditi. Ukoliko je ambalaža oštećena, nedostaju neki dijelovi ili je kvar prouzročen nestručnim rukovanjem povrat će biti odbijen.
Troškove transporta snosi kupac.  Roba mora biti vraćena prodavatelju u neoštećenoj i orginalnoj ambalaži, sa svim priloženim dokumentima i pripadajućom opremom.”OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA”

Kupovina obavljena prodajom na daljinu preko BYGREEN WEB SHOP-a
Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od primitka proizvoda.
Roba se vraća o trošku kupca. Novac se vraća po primitku robe a najkasnije u roku 14 dana.

Link za preuzimanje OBRAZCA za jednostrani raskid ugovora

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je potrošaču roba predana u posjed.
Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, prvo kupac mora obavijestiti BYGREEN d.o.o. o svojoj odluci
o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem ovog obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge izjave
kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, poslane poštom ili elektroničkom poštom na naš e-mail: webshop@bygreen.hr
(u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona i adresa elektroničke pošte,te ugovor/narudžba koji potrošač raskida).
U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi izravne troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu tvrtki BYGREEN d.o.o.. neoštećenu,
bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od
14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu.
Smatra se daje potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme, ako je prije isteka navedenog roka poslao robu trgovcu.
Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom,
osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
BYGREEN d.o.o. dužan je bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti potrošača o jednostranom raskidu ugovora,
vratiti potrošaču što je platio, ali ne prije nego što joj roba bude vraćena.
Povrat novca bit će vraćena na IBAN račun kupca u njegovoj banci.
U slučaju da je roba koju potrošač vraća oštećena i nije za daljnju prodaju BYGREEN d.o.o. nije obvezan prihvatiti povrat takve robe.
U slučaju da je na robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost, BYGREEN d.o.o. ima pravo na srazmjerno umanjenje iznosa koji vraća potrošaću.

LINK na stranice NN o vašim pravima:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/14) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBAVIJESTI O PRAVU POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENIH NA DALJINU I UGOVORA SKLOPLJENIH IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA

Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenih na daljinu.

Članak 2. Oblik i sadržaj obavijesti uređeni su obrascem koji se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/253

Urbroj: 526-05-02-02-01/1-14-46

Zagreb, 11. lipnja 2014.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.

PRILOG

I. UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Trgovac je dužan potrošaču putem obavijesti na papiru ili nekom drugom trajnom mediju dati jasne upute o postupku jednostranog raskida ugovora koje sadrže slijedeće:

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora   »Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.«

»Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz dijela B ovoga Priloga.«

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: (potrebno je odabrati jednu od opcija)

(a) »kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed«,  – u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora

(b) »kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe«   – u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki

(c) »kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe,   – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period

(d) »sklapanja ugovora«,   – u slučaju sklapanja ugovora o usluzi ili ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini, te isporuci toplinske energije kao i u slučaju ugovora kojem je predmet digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na tjelesnom mediju

2. Povrat uplaćenog iznosa

U obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, trgovac je dužan izvijestiti potrošača o učincima jednostranog raskida ugovora:

»Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili,

»Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.«

Ako se radi o kupoprodajnim ugovorima u kojima trgovac nije ponudio da u slučaju jednostranog raskida ugovora preuzme robu od potrošača, potrebno je potrošača informirati o slijedećem:

»Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3. Povrat robe

U pogledu obveze obavješćivanja potrošača vezano uz povrat robe, trgovac je dužan odabrati jednu od ponuđenih opcija:

(a) »Robu ćemo preuzeti sami.«

(b) »Robu vratite ili je predajte nama ili … [unijeti ime, naziv i adresu osobe koju ste ovlastili za preuzimanje robe] bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.«

(c) »Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.«

4. Troškovi povrata robe

U pogledu obveze obavješćivanja potrošača vezano uz povrat robe, trgovac je dužan odabrati jednu od ponuđenih opcija:

(a) »Troškove povrata robe snosimo sami.«

(b)»Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.«

(c) »Izravne troškove povrata robe, u iznosu od … kn [unijeti iznos] morate snositi sami.«, ako u ugovoru sklopljenom na daljinu trgovac ne navede da snosi trošak povrata robe, a robu zbog njezine prirode nije moguće vratiti poštom,

(d) »Izravne troškove povrata robe snosite sami, koji mogu iznositi najviše ______kn [unijeti iznos].«, ako trošak povrata robe opravdano nije moguće izračunati unaprijed.

(e) »Robu ćemo preuzeti na vlastiti trošak.«, ako u ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija robu zbog njezine prirode nije moguće vratiti poštom, a isporučena je u potrošačev dom

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

U pogledu odgovornosti potrošača za umanjenje vrijednosti robe trgovac je dužan izvijestiti potrošača o slijedećem:

»Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.«

6. Korištenje usluga prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora

Ukoliko je potrošač zahtijevao da pružanje usluge ili ispunjenje ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini, ili isporuci toplinske energije započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, trgovac je dužan potrošača obavijestiti o sljedećem:

»Ako je na Vaš zahtjev izvršavanje usluge ili isporuka vode/plina/električne energije/toplinske energije [odabrati] započelo tijekom roka za jednostrani raskid ugovora, dužni ste nam platiti iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada ste nas obavijestili o jednostranom raskidu ovog Ugovora.«.

II. PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________

2. Prima [ovdje trgovac unosi svoj naziv i sjedište, te broj telefona, adresu elektroničke pošte ili broj telefaksa ]:

3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________

– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),

– datum.

Ukoliko trgovac omogućuje potrošaču jednostrani raskid ugovora na svojoj mrežnoj stranici, dužan je potrošaču dati slijedeću uputu:

»Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Poštovani kupci:

Sukladno čl. 8 Zakona o zaštiti potrošača tvrtka Bygreen d.o.o. molimo Vas da svoje pisane prigovore šaljete na adresu:

Bygreen d.o.o. , Dr.Ive Kečkeša 1, 40323 Prelog
Servis za kupce

Radno vrijeme od 08.00-16.00

vizitka

NOVO od 15.02.2016.god

Rješavanje sporova na internetu: Nova platforma za potrošače i trgovce

Ovim Vas putem obavještavam da je, temeljem Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, od  dana, 15. veljače 2016. godine, Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela s radom.     http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-297_hr.htm

Člankom 14. stavkom 1. predmetne Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS.

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR